Teietunet, Gjerdrum kommune

Teietunet er et boligfelt i det etablerte boligområdet Bekkeberga i Gjerdrum kommune, og består av BoKlok-leiligheter og –rekkehus.

Arbeidet med Teietunet ble påbegynt vår 2012, og er et prosjekt som fortetter et veletablert boligområde, og dermed ivaretar både kommunens boligbehov og landbrukskultur.

Sentral plassering

Tomten ligger i Gjerdrum kommune, som de senere år har hatt en vesentlig befolkningsvekst grunnet den ideelle plasseringen mellom Oslo og Gardermoen. Tettstedet er således et attraktivt sted å bo: Landlig og nært marka, men likevel med god tilgjengelighet til mer urbane områder.

Les mer

Tunet

Sentralt i planen er et tun: Et stort felles grøntarealet med lekeapparater og møteplasser, som erstatter de private hagene. Dette vil tilføre kvaliteter til den eksisterende bebyggelsen, gjennom å skape et grønt rom til felles bruk, noe det per dags dato er mangel på i området. I tillegg legges det til rette for en tursti langs med bekken og skogbeltet øst på tomten, som kan bidra til å styrke områdets tilhørighet til den omliggende marka.

Status og videre fremdrift

Reguleringsplanen ble godkjent i kommunestyret 05.03.2014. Rammetillatelse for alle boliger er gitt den 26.06.2014.

For ytterligere informasjon:

http://www.boklok.no/Boligsoker/

Korte fakta

Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum kommune
Kontor: Oslo
Sted: Teietunet, Bekkeberga i Gjerdrum kommune
Bruksareal: Tomt 14,1 daa
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Rammetillatelse gitt i juli 2014

Korte fakta

Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum kommune
Kontor: Oslo
Sted: Teietunet, Bekkeberga i Gjerdrum kommune
Bruksareal: Tomt 14,1 daa
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Rammetillatelse gitt i juli 2014