Tastarustå

250 boligenheter fordelt på rekkehus og leiligheter på Tastarustå utenfor Stavanger.

Helhet og samspill

Vi har hatt ansvaret for regulering av prosjekt og detaljprosjekt av hele det 40 dekar store området. Det har gitt gode muligheter til å definere prosjektet på flere ulike måter, og skape en helhet mellom boligene og landskapet. TAG Landskap har stått for utforming av utearealer i felt C og D.

Les mer

Boligene

Det bygges 2–4 roms leiligheter med balkong. Boareal varierer mellom 55 og 123 m2. Rekkehusene er på 122 m2 og 140 m2. Alle rekkehus har to etasjer og privat uteplass.

Bebyggelse

Bygningene prosjektert med effektiv geometri og enkel utforming. Med tegl, tre og naturfargede aluminium og stål er det lagt vekt på enkelthet og varighet i fasadeutformingen.

Utemiljø

I prosjektet er det lagt vekt på store og grønne felles utearealer. Rekkehus og lavblokker danner lune og solfylte tun. I tillegg til tunene er det lagt ett felles grøntareal på toppen av eiendommen der solforholdene er best. Fellesarealet ligger mot regulert gang- og sykkelsti i Tastarustå, og det opprettes gangforbindelse til offentlige lekeplasser nord og vest for området, samt Tastarustå Skole i syd. Parkering er lagt under bebyggelsen i tunene.

For ytterligere informasjon:

http://www.bolig.skanska.no/Prosjekter/Ovre-Tastarusta/

Korte fakta

Prosjekt: Tastarustå
Kontor: Oslo
Sted: Tastarustå, Stavanger
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Regulering, Tun, Fjernvirkning

Korte fakta

Prosjekt: Tastarustå
Kontor: Oslo
Sted: Tastarustå, Stavanger
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Regulering, Tun, Fjernvirkning