Tastarustå Landskap

Tag Landskap har utarbeidet to gårdsrom på Tastarustå i Stavanger. Dette er en del av et større byggeprosjekt som TAG Arkitekter har utviklet.

Uterom

Vårt hovedfokus for design av uterommene er å skape funksjonelle og tilgjengelige uterom tilknyttet blokker og rekkehusbebyggelse. Vi har lagt vekk på å legge til rette for gode muligheter for aktivitet samt attraktive oppholdsarealer.

Les mer

Et viktig mål er at beboere skal føle det naturlig å sette seg ned for å nyte en god kaffekopp eller arrangere grillfest i sin egen bakgård. For å gi hver av bakgårdene en definert og tydelig egenkarakter, har vi valgt å jobbe med to ulike formspråk tilhørende et overordnet konsept: årstider. Felt C: Tar utgangspunkt i sommeren.

Dette er tatt videre i vegetasjonsbruk og i myke og organiske linjer med referanse til Jæren-landskapet. Felt D: Tar utgangspunkt i vinteren. Skarpe og trekantformede linjer forholder seg til bakgårdens overordnede form som er en trekant, og kan leses som et uttrykk inspirert av snøkrystaller og istapper.

Tanken er at når beboerne beveger seg fra det ene feltet til det andre, vil uteromene oppleves forskjellige og ikke som blåkopier av hverandre.

Felt C

Felt C er delt inn i to hovedsoner definert av en bølget linje. De to sonene ligger på ulike nivåer. Det går en rampe diagonalt gjennom hele uterommet. Diagonalen har et mykt og organisk uttrykk, som knytter de to hovedsonene sammen. De myke formene går også igjen i detaljeringen. Kantene på trappene er for eksempel i avrundet betong. Intensjonen bak valg av vegetasjon, er å plante vegetasjon som har sin storhetstid om sommeren.

Felt D

Felt D har en overordnet form som en trekant. Vi har valgt å definere ulike rom til ulikt bruk ved hjelp av større og mindre trekanter innenfor denne rammen. Den nordlige delen består av parsellhager. Området midt på plassen er et opphevet og tilrettelagt for langbord og barbecue, med oversikt mot lekearealet mot øst. Herifra terrasseres trekantede nivåer tiltenkt lek ned til et åpent området med hardt dekke. En pergola strekker seg fra parsellhagen og ned mot det åpne området. Pergolaen er tenkt som et tredimensjonalt objekt, som knytter de ulike sonene av bakgården sammen. Dens funksjon er foruten dette, tiltenkt å skape intime rom av ulik grad, til å henge lekeapparater i selve konstruksjonen og til bruk som klatrestativ. Intensjonen bak valg av vegetasjon er å plante trær og busker som også har en prydverdi om vinteren og høsten.

Korte fakta

Prosjekt: Tastarustå Landskap
Kontor: Bergen
Sted: Tastarustå, Stavanger
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Landskap
Status: Under bygging

Korte fakta

Prosjekt: Tastarustå Landskap
Kontor: Bergen
Sted: Tastarustå, Stavanger
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Landskap
Status: Under bygging
Prosjektmedarbeidere