Strinda Hageby

TAG er ansvarlig landskapsarkitekt for alt grønt på Strinda Hageby – et av Trondheims største og best selgende boligprosjekter.

I ansvaret inngår utarbeidelse og oppfølgning av utearealene til alle seks byggetrinn, samt offentlig park og gangvei. Prosjektet er plassert rett ved gamle Granåsen gård, hvor forslaget for utearealene har hentet sin inspirasjon.

Konseptet for byggetrinn 1 og 2 er hentet fra det tidligere gårdsbruket, med plantevalg inspirert av dyrking. Lekeareal består av traktorer og gårdsdyr i tre og gabionmurer fungerer som en moderne variant av steinmurer som definerer forskjellige deler i utearealet.

Les mer

Byggetrinn 3-6 er inspirert av de damene som tidligere bodde på gården, og en kvinne fra hvert århundrene har satt sitt preg på utearealene. I byggetrinn 3, når fru Catherine var husmor, preget det franske 1700-tallet hagen. Stramt formspråket og beplantning med rette former har forlyttet seg inn i vår tid her. Byggetrinn 4 er Sophies egne have, inspirert av 1600-tallets funksjon med kjøkkenhage, trehage og et fint entrè parterre. Lengere inn i området forlytter vi oss frem i tid til det ville og bølgende 1800-tallet. I byggetrinn 5, finnes Strinda Hagebys egen landskapshage. Det siste byggetrinnet er viet til Søstrene Sand, som bodde her tidlig på 1900-tallet og som nøt duften av roser og kaprifol da de vandret rundt på gården.

Ønsket fra kommunen med den offentlige parken er å lage en tursti som knytter sammen grøntdragene i området. I tillegg har parken blitt programmert med plasser for lek og opphold. Vekstene som er valgt er til for å forsterke plassens ville karakter og for å sikre at området er ikke krever for mye vedlikehold. Terrengforholdene på plassen gjør det mulig å bruke området til å samle opp overflatevann. Vannet ledes i et lite bekkedrag langs turstien og avsluttes i en dam nederst i parken.

Korte fakta

Prosjekt: Strinda Hageby
Kontor: Trondheim
Sted: Strinda, Trondheim
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Under bygging

Korte fakta

Prosjekt: Strinda Hageby
Kontor: Trondheim
Sted: Strinda, Trondheim
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Under bygging