3D Estate
Stenersgata 1-3

Totalrehabilitering av kontorarealer over kjøpesenteret Oslo City: Nye arbeidslokaler, nye fasader og ny takterrasse på en av de mest sentrale eiendommene i Oslo.

Totalrehabilitering av kontorarealer i 5-13 etg. over kjøpesenteret Oslo City, inkludert innvendig ombygging, på-/tilbygg samt utskifting av fasader og innganger for hele bygget. Byggherre har ambisjoner om bærekraftig design og bygging gjennom alle faser, og prosjektet skal tilfredsstille BREEAM-klasse Very Good.

 

Eiendommen utgjør et helt kvartal og er lokalisert på Vaterland i Oslo sentrum, med umiddelbar nærhet til blant annet Oslo Sentralstasjon og Oslo Spektrum. Tomten er bebygd med et kontor- og forretningsbygg i 8-13 etasjer og underjordisk garasjeanlegg. Hoveddelen av bygget ble oppført på slutten av 1980-tallet, mens en mindre del av bygget er fra 1950-tallet – Traktorhuset (tegnet av Erling Viksjø for et traktorfirma). De fire nederste etasjene er godkjent som kjøpesenter, mens de øvrige etasjene er kontor.

Prosjektet innebærer en omfattende innvendig ombygging, med oppgradering av tekniske anlegg og tilpassing av innredning til nye leietakere. Bygget vil i både form og funksjon oppgraderes til å ivareta en topp moderne standard. Samtidig vil en ny fasade inkludert takterrasse, grønne vegger og omfattende løsning med grønne tak løfte hele Oslo City til å bli et synlig foregangsprosjekt for fremtidig utvikling av næringsbebyggelse.

Landskapstiltakene på bygget, i form av grønne tak og grønne fasader, skal til sammen bidra til å håndtere overvann for tomten. Målet er å redusere påslippet på det kommunale nettet til et minimum. I prosjektet testes det ut nyskapende løsninger for blågrønne tak og fasader.

Korte fakta

Prosjekt: Rehabilitering av kontorbebyggelse plan 5-12 Stenersgata 1/Oslo City
Kontor: TAG Oslo
Sted: Oslo Sentrum
Bruksareal: Ca. 35 000
Tiltakshaver: Entra
Tjenester: ARK og LARK prosjektering fra skisseprosjekt til gjennomføring
Status: Under bygging

Korte fakta

Prosjekt: Rehabilitering av kontorbebyggelse plan 5-12 Stenersgata 1/Oslo City
Kontor: TAG Oslo
Sted: Oslo Sentrum
Bruksareal: Ca. 35 000
Tiltakshaver: Entra
Tjenester: ARK og LARK prosjektering fra skisseprosjekt til gjennomføring
Status: Under bygging