Statsminister Michelsens veg

Prosjektet ligger posisjonert i overgangssonen mellom den delen av Paradis som er regulert til sentrumsformål med store transformasjonsplaner og den delen av Paradis som bevarer dagens boligstrukturer. Prosjektet består av 20 enheter i leiligheter og rekkehus, samt næringslokaler på gateplan mot Statsminister Michelsens veg.

Tomtens kuperte terreng har vært styrende for plassering og orientering av bygget. Felles-uteoppholdsareal er tilrettelagt med et stort, solfylt areal på tomten. Ettersom hagen ligger høyt over veien er den skjermet for støy og med fantastisk utsikt mot Løvstakken. Planområdet er en gammel hage som har vært fint opparbeidet, men som i senere tid har blitt overgrodd av trær og buskvegetasjon. Villahagen har vært opparbeidet med stier og trapper som slynger seg gjennom blomstrende Rhododendron og varierte hagetrær, som Eik, Blodbøk og Ask.

Les mer

Landskapet har særegne verdier som vi ønsker å bringe videre inn i de nye boligenes uteareal. Slyngende stier videreføres slik at det er universell tilgjengelighet til hoved-lek og oppholdsarealet. Tomtens kupperte terreng vil være et attraktivt og spennende lekeområde for barn, mens terrasserte nivåer skaper ulike oppholdsrom med plass til både større grupper og for den enkelte beboer.

Næring, parkering og hovedadkomst er plassert på bakkeplan. En variasjon av bolig ligger på toppen av det. Du kan finne 4 rekkehus i 3etg. 9 små leilgheter, 2 leiligheter over 2 etg. og 2 store leiligheter. Dette sørger for en god miks av beboere i prosjektet. Det var et mål for prosjektet å ha en skala som varierer mellom store blokker og en typisk privat villa i Paradis. Derfor finnes det variasjon i byggningsvolumene og fargene i fasaden. Farger er tatt fra de eksisterende husene på tomten og beliggenheten.

Korte fakta

Prosjekt: Statsminister Michelsens veg
Kontor: Bergen
Sted: Paradis, Bergen
Bruksareal: 1800m2
Tiltakshaver: Wahl Eiendomsutvikling
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigbygget
TAGs: Sol i hage- urbant mot vei, Næring og adkomst nederst- urbant hode over, Overgang fra store til mindre volum, Farger og materialer fra eksisterende hus på tomten

Korte fakta

Prosjekt: Statsminister Michelsens veg
Kontor: Bergen
Sted: Paradis, Bergen
Bruksareal: 1800m2
Tiltakshaver: Wahl Eiendomsutvikling
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigbygget
TAGs: Sol i hage- urbant mot vei, Næring og adkomst nederst- urbant hode over, Overgang fra store til mindre volum, Farger og materialer fra eksisterende hus på tomten