Nedre Sjetnan

Korte fakta

Kontor: Trondheim
Prosjekt: Nedre Sjetnan
Bruksareal: 11 000m2
Tiltakshaver: Opphus AS
LARK: Tag Arkitekter AS
Status: Under prosjektering

89 rekkehus på Tiller i Trondheim er knyttet sammen av et bilfritt felles grøntareal, bestående av rom med forskjellig program og størrelse. Rekkehusene varierer i størrelse fra 92 til 135,5 m² i 2-3 etasjer. Utgangspunktet for plasseringen av husene har vært fokus på opplevelsen av uterommene.

Rekkehusene er samlet rundt seks tun. De er plassert på forskjellige høyder og variert i form, farge og materialitet. Forskjellige typer er plassert slik at alle tun får mest mulig lys og sol og at alle hus får sol på fasaden. Rekkehusene er lavest mot sør og vest. Husene med henvendelse mot gate/parkeringsplass har inngang fra denne siden, mens øvrige rekkehus har inngang fra tunene.  Sykkelparkering er plassert ved hovedinngang eller gruppert i nærheten av den, og alle rekkehus har utgang på terreng på motsatt side av hovedinngang.

Det finnes fellesbygninger i området. Felleshuset ved lekeplassen i det større feltet B2-B3 gir rom for forskjellige type aktiviteter for beboerne: fellesareal med kjøkken, smørebod, sykkelverksted, hobbyrom, er. Møbleringen av utearealet muliggjør dyrking, lek, rekreasjon, spising utendørs, m.m. Innenfor felt B2/B3 finnes to mindre drivhus for felles bruk og i B4 et større som også fungerer som felleshus.

Området er tenkt frodig beplantet med trær, staudefelt og busker. Lek for de minste er spredt ut i hele området. Regulert felleslekeplass er utstyrt med en variasjon av lekeapparater for alle aldrer.

Meny