Nattlandsveien 157

Bygget er svært kompakt og utnytter denne rivningstomten på 460m2 til fulle.

Våre TAGs

Veistøy

Veistøy

Bygget er formet som en ”kyse” som vender seg fra trafikkstøyen i Nattlandveien. Mot veien er det minimalt med åpninger, alle byggets hovedåpninger er vendt mot hagen i vest.

Stedlige ressurser

Stedlige ressurser

Vi har tatt vare på stedlige ressurser som en flott blodlønn i hagen og et skifertak fra et hus som stod på tomten tidligere. Skifertaket vil bli brukt på et nytt bod-bygg.

Energi og miljø

Energi og miljø

Bygget er svært kompakt i form og størrelse. Hele byggesettet av massivtre ble oppført på to dager, og er kledd med 300 mm isolasjon i vegg, og 400 mm i tak. Fasadene er i malmfuru og skal stå ubehandlet. Det er lagt inn kontraster i form av grønne steinplater. Huset er bygget etter passivhus-krav og har en tetthet på 0,35 luftskiftinger/t.

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter Bergen
Prosjekt: Tomannsbolig
Sted: Nattlandsveien 157, Landås, Bergen
Bruksareal: 180 m2
Tiltakshaver: Framtidsbygg As
LARK: TAG Arkitekter Bergen
Status: Ferdigstilles 2014

Nattlandsveien 157, Landås, Bergen

Meny