Løkenåsen rekkehus B5 øst

På Løkenåsen har TAG tegnet 12 rekkehus organisert i to rekker med utsikt over hverandre og skogen i ryggen. Takket være bratt terreng og tilpassete planløsninger, har hvert hus sol fra vest og utsikt mot Glomma. Store vindusåpninger rammer inn utsikten.

Husene er plasserte slik at de får mest mulig uteareal, og har store terrasser på vestsiden. I tillegg til skogen som omgir husene, er det også utformet en stor lekeplass som grønn forbindelse mellom leilighetene, skog og rekkehus.  I situasjoner hvor uteareal er utfordret av både terreng og krav til parkeringsplasser kompenseres de mistete arealene i form av store terrasser og balkonger. Uttrykket nyanseres ved differensiert bruk av samme materiale og fargetone, der definerer hvor boligens uterom er.

Våre TAGs

Fasadeåpninger

Fasadeåpninger

Uteareler

Uteareler

Materialitet

Materialitet

Korte fakta

Kontor: Oslo
Prosjekt: 12 rekkehus
Sted: Løkenåsen, Fetsund
Bruksareal: 1750
Tiltakshaver: Kruse Smith as
LARK: TAG Landskap
Status: Forprosjekt

Medarbeidere på prosjektet:

Løkenåsen, Fetsund se kart.

Meny