Fremtidens bolig

Vårt forslag er et bolig som kan være et hjem for alle livssituasjoner. Boligen har fleksibilitet innenfor strenge rammer og kan tilpasses ulike boforhold og tomteforhold. Vårt boligforslag vant konkurransen og det er nå mulig å bygge huset, som har fått navnet Hitra. Det første Hitrahuset skal nå bygges i Bodø.

Hitra er en bolig som kan passe til flere ulike familiekonstellasjoner, det er en bolig som er norsktilpasset og dermed kan bygges inn i terrenget. Det er en bolig med gode lysforhold og god takhøyde hvor kjernen i hjemmet er det gode oppholdsrommet med god plass til at alle kan være sammen. Det er en bolig hvor du kan leie ut, ikke bare en, men to enheter, eller ta i bruk hele boligen selv. Hitra er en bolig innenfor strenge rammer som er fleksibel, økonomisk, og multifunksjonell. Det er en bolig for alle livssituasjoner.

Les om prosjektet på Systemhus sine websider.

Våre TAGs

Strenge rammer I Grid

Strenge rammer I Grid

Norsktilpasset

Norsktilpasset

Dagslys

Dagslys

Multifunksjonelle rom

Multifunksjonelle rom

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter
Prosjekt: Hitra -Fremtidens Bolig
Tiltakshaver: Systemhus

Medarbeidere på prosjektet:

Meny