Skytterhusfjellet barnehage

Skytterhusfjellet barnehage i Kirkenes er lokalisert i arktiske strøk. En forutsetning for å skape en vellykket barnehage så langt nord, er å forstå dette unike og til tider ekstreme landskapet.

Vårt utgangspunkt for design av både bygg og uterom, har vært å ta lokaliseringens natur og spesielle klimatiske forhold på alvor. Omfattende analyser av beliggenhet, sol, vær og vind setter hovedpremissene for vår design.

Korte fakta

Prosjekt: Skytterhusfjellet barnehage
Kontor: Trondheim
Sted: Skytterhusfjellet, Kirkenes
Bruksareal: 6 508 m2 tomt, 811 m2 bygg
Tiltakshaver: Kirkenes kommune
Tjenester: TAG Landskap
Status: Total Enterprise konkurranse mars 2012

Korte fakta

Prosjekt: Skytterhusfjellet barnehage
Kontor: Trondheim
Sted: Skytterhusfjellet, Kirkenes
Bruksareal: 6 508 m2 tomt, 811 m2 bygg
Tiltakshaver: Kirkenes kommune
Tjenester: TAG Landskap
Status: Total Enterprise konkurranse mars 2012