Skjoldneshagen

Skjoldneshagen er et nytt boligprosjekt bestående av fem bygg, som ligger plassert rundt en felles hage. Det er parkhuset, parsellhusene, prydhagehuset og townhousene.

Som navet tilsier, er det grønne element en viktig del av Skjoldneshagen. Dette gjenspeiler seg i mange fasetter av prosjektet. Et hovedgrep vi har jobbet med er «grønn sammenheng», noe som innebærer at prosjektet skal være en forlengelse av parken. Dette tar form i felleshagen, i plantekasser på balkonger, og på grønne tak. Vår intensjon har vært å utforme arkitektur som harmonerer innad og med eksisterende omgivelser, samtidig som hvert bygg har særpreg og identitet. gdjg

Les mer

Det grønne taket binder prosjektet sammen med park og utearealer, en tydelig ramme gir form og retning til byggene. Det er et arkitektonisk element som gir ly for vind og vær, og trekker en grønn tråd gjennom prosjektet. En begrenset materialpalett med naturlige farger bevarer roen i helhetsbildet av prosjektet. Det er en intensjon at beboere her skal ønske å bli boende lenge, og dette vil vi oppnå gjennom fleksible planløsninger og en god miks av leiligheter i forskjellige størrelser samt townhousene, rekkehus over to plan, som er ideelle for småbarnsfamilier. Alle boligene kommer inn direkte fra felleshagen, knutepunktet i prosjektet.

I utearealet har det vært fokus på å beholde privatlivet i det store fellesskapet. En bevissthet rundt de mer aktive sonene, som gangvegen til bybanen, og overgangen til mer rolige soner, helt inn til de private sonene har vært med å forme uteområdet. Vertikale skjermvegger og pergolaer gir variasjon i de romlige opplevelsene og møtestedene i fellesarealet. Pergolaene blir også fine espalierer for klatreplanter og er slik med på å trekke frem det grønne i Skjoldneshagen.

Korte fakta

Prosjekt: Skjoldneshagen
Kontor: Bergen
Sted: Skjoldneshagen, Bergen
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
TAGs: Grønn sammenheng, Tett, men ikke trangt, Et sammenhengende tak

Korte fakta

Prosjekt: Skjoldneshagen
Kontor: Bergen
Sted: Skjoldneshagen, Bergen
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
TAGs: Grønn sammenheng, Tett, men ikke trangt, Et sammenhengende tak
Prosjektmedarbeidere