Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS
Saksvik Øvre

Saksvik Øvre - utsikt mot åker, fjord og fjell

Tomta ligger på en høyde, med utsyn i alle retninger; mot nord, øst og sør, utover mot Strindafjorden, Frosta og Skatval, og vestover mot Malviks karakteristiske landskapsformasjoner. På dette stedet har vi tegnet et typisk trøndersk firkanttun. Slik får alle boenhetene en god tosidighet – ut mot de lange siktlinjene, og inn mot det lune tunet.

Les mer

Tradisjonelle hus, tolket for vår tid

Det trønderske gårdstunet er tradisjonelt innrammet av bygninger som har noen fellestrekk, som materialbruk og takvinkel. Men bygningene rundt et tun er aldri like; de varierer i bredde, lengde, høyde og farge. På samme måte har vi satt sammen tunet på Saksvik Øvre. Boligene her vil spenne fra arealeffektive toroms leiligheter, til romslige toppleiligheter og rekkehus. Både store og små boenheter på bakkeplan har egen hageflekk. Her kan man sitte skjermet, men samtidig følge med på livet på tunet. Saltakshusene gir oss leiligheter med både luftige, dobbelthøye soner, og koselige rom oppunder skråtaket. Dette blir leiligheter som skiller seg ut fra mengden. Materialbruken er solid og tradisjonell – høye sokler av tegl, og stående trekledning.

 

Tradisjonelle uterom, formet for det gode liv i generasjoner framover

Tunet er et lunt og solrikt gårdsrom, med private uteplasser og rom for småbarnslek. Siktlinjer er tatt vare på og forsterket, gjennom plassering av benker og lekeplasser, som gir flott utsikt ut over fjorden. Utenfor tunet er den tradisjonelle gårdshagen gjenskapt med mulighet for frukthage, grønnsakshage, gårdsdam og «beiter» som er avgrenset av kantvegetasjon, slik vi er vant til å se det omkring alle gårder. Det er satt av plass for dyrking og høsting, både ute og inne, i form av dyrkingskasser og drivhus. Egen frukthage kan gi både epler, plommer og kirsebær. Deler av buskfeltene kan være bærbusker; rips, solbær, stikkelsbær og bringebær.

Foran drivhuset er det en festplass med en pergola, der det kan holdes ulike tilstelninger. Drivhuset kan på vinterstid fungere som både lager og forsamlingslokale. Det er satt av plass til en akebakke og et lite skitrekk for å gi et tilbud til barn på vinterstid. Det er kjørbar adkomst til alle innganger, via en kjørbar gangvei som slynger seg gjennom gårdshagen. Variert bruk av vegetasjon skal sikre god biodiversitet og bidra positivt til det biologiske mangfoldet i området. Det indre tunet har en «rundkjøring» med en sukkerlønn med fantastiske høstfarger som tuntre.

Korte fakta

Prosjekt: Saksvik Øvre
Kontor: Trondheim
Sted: Saksvik, Malvik kommune
Bruksareal: 3100 m2
Tiltakshaver: Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Salg
TAGs: Bolig, Bomiljø og hage, leilighetsbygg, småhus

Korte fakta

Prosjekt: Saksvik Øvre
Kontor: Trondheim
Sted: Saksvik, Malvik kommune
Bruksareal: 3100 m2
Tiltakshaver: Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Salg
TAGs: Bolig, Bomiljø og hage, leilighetsbygg, småhus
Bærekraftsmål: Bestandige materialer, trekonstruksjon, dyrking, overvannshåndtering
Prosjektmedarbeidere