Lyreneset

Prosjektet har hatt fokus på å bidra til å fremheve stedets historie og kvaliteter, samt gjøre det enda mer tilgjengelig og attraktivt enn det det var. Natur- og kulturkvalitetene på Lyreneset er foredlet og tilgjengeliggjort for flere mennesker gjennom informasjonsskilt, oppgraderte turveier og tråkk, samt punktvise opparbeidelser av møte-/aktivitetsplasser. I tillegg til å videreføre tidligere bruk som turområde for nabolag og nærskoler ligger det et stort potensiale for også å gjøre dette til en del av et tilbud for barn og voksne fra øvrige deler av Bergen.

Stedets historie fortelles på ulike mer og mindre subtile måter. Ved ankomst finner man oversiktskart og oppsummert historisk info om stedets funksjoner fra lyststed og hageprakt til forsvarsverk under andre verdenskrig. Langs turstien er det satt opp treposter med historiske foto fra området printet på pleksiglass slik at man kan projisere et historisk lag over eksisterende landskap gjennom en «kikkeramme». Man kan også finne igjen historien i «paraplybedene», vårblomster som er plantet i form av paraplyer. Dette er en referanse til hvordan paraplymester Eriksens gartnere dekorerte hagen hans. Paraplymesteren hadde sommerhus på lyreneset på slutten av 1800-tallet.

Samtidig som de historiske kvalitetene bevart og forsterket, er det også lagt til enkle elementer som gjør det til et spennende område for turgåere og barnefamilier. Langs de ulike stiene er landskapsrommene programmert med enkel møblering som gir en merkvalitet. Lekeplass, strategisk plasserte benker (med tanke på utsikt og sol), en opptrappet platting som kan bruke både til scene og lek, bålplasser, paraplyformede kokonger i trærne i tillegg til en gapahuk og kajakktrapp mot sjøen er bare noe av det som gjør friområdet til et lekent oppdagelsessted både for store og små. Mye av møbleringen er også utarbeidet med materiale som er utvunnet under ryddingen av området, og er på den måten også en del av historien til Lyreneset.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Bymiljøetaten som byggherre og en prosjekteringsgruppe bestående av TAG landskap og COWI.

Våre TAGs

EVENTYR

EVENTYR

UTFORSKE - FRYD - OVERRASKELSER- HISTORIE - FORTELLINGER - AKTIVISERE Spille på lag med Lyrenesets eventyrlige karakter - det gjenglemte, hemmelighetsfulle, vanskelig tilgjengelige og spennende. Legge på nye lag av opplevelser, steder som åpner seg, og som er lagt til rette for videre bruk uten å begrense til et enkelt program. Et sted der både natur og kultur kan utfoldes og fortelles.

RO

RO

SPOR - HISTORISKE LAG - HINT - MØRKE - LYS - SAKTE ENDRING Understreke og synliggjøre møtet mellom naturlandskap og det kulturpregete, samt å fremheve de levende kulturminner som er mellom de store hagetrærne. Sette søkelyset mot stedets mangefassetterte historie, men abstrahere til å gi en visuell fortelling og indirekte hint til de ulike stemninger og bruk gjennom årene fra 1860 til i dag.

UNDRING

UNDRING

ÅRSTIDENE OG DERES OVERGANGER - HØSTE - HEMMELIG HAGE - OVERBLIKK OG UTSYN Variasjon i soner og plasser med ulik tilgjengelighet, fra de store møteplassene, til de med avsondrete - finne steder å trekke seg tilbake, finne den hemmelige hagen eller utsiktsbenken og "la stedet blir ditt" en tid. Fremheve natur- og landskapselement. Dempet materialbruk.

Korte fakta

Kontor: TAG Landskap
Prosjekt: Lyreneset friområde
Sted: Lyreneset, Bergen
Tiltakshaver: Bergen kommune, bymiljøetaten
LARK: TAG Landskap
Status: Ferdig bygget 2019


Meny