Autogården

Autogården ligger på Nygård, like ved Media City Bergen. Bygget har en sentral del av Bergens transporthistorie. På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet holdt ridehusene og vognfabrikkene til i Nygårdsgaten, strategisk plassert like ved krysset mot Lars Hilles gate. Før motorveien og spagettikrysset på Nygårdstangen var Nygårdsgaten og tilstøtende Lars Hillesgate hovedinnfartsåren til Bergen Sentrum.

Midt i krysset mellom gatene lå byens første bilbutikk, like ved to bensinstasjoner. Automobilkompagniet av 1923 fristet forbikjørende bilister med nye Ford-modeller på utstilling med stor suksess. I 1962 utvidet Auto 23 utvidet lokalene sine til da de bygget om «Ridehuset» til Autogården etter tegninger fra arkitekt Helge Gjøvaag.

I dag ligger bygget like sentralt i bybildet som før, mellom Media City Bergen og Realfagsbygget til Universitetet i Bergen. Bybanestopp og Bergen Busstasjon i umiddelbar nærhet er det enkelt å komme seg til og fra alle Bergens bydeler.

Korte fakta

Kontor: Bergen
Prosjekt: Autogården
Bruksareal: 7100 m2
Tiltakshaver: Vestenfjeldske eiendom
Status: Ferdigstilt 2019

Medarbeidere på prosjektet:

Meny