Domantas Stukas
Råstølen park

Råstølen park ligger like ved bybanestoppet Råstølen, og består av et boligområde på 281 enheter, næringslokaler og utvendige oppholdsplasser.

Hovedkonsept i områdeplanen var å skape et naturbant miljø hvor urbane og grønne kvaliteter smelter sammen og skaper attraktive byrom og bokvaliteter. I byggets nederste etasje er det næringslokaler, og beboerne har fått matbutikken like ved ytterdøren. Fasaden mot bybanestoppet forholder seg tydelig til trappen i landskapet. Trappen har vært en viktig tag i prosessen, den legger til rette for felles opphold i solen mot syd. Åpenheten mot fjellet i bakkant har vært et gjennomgående og viktig grep i prosjektet. Området mellom husene får lekeplass, benker og gressletter, hengekøyer mellom frukttrær og muligheter for å dyrke din egen mat i større grønnsaksbed.

Arkitekturen er moderne og stram, med lange, horisontale bånd i fasaden etter linjene fra bybanetrasseen.

Korte fakta

Prosjekt: Råstølen park
Kontor: Bergen
Sted: Bergen
Tiltakshaver: Skanska
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Horisontale linjer, Trappen

Korte fakta

Prosjekt: Råstølen park
Kontor: Bergen
Sted: Bergen
Tiltakshaver: Skanska
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Horisontale linjer, Trappen
Prosjektmedarbeidere