Råstølen Park Hus I

Når du ankommer Råstølen park blir du møtt av et offentlig torg og fellesareal med en stor trapp for opphold i solen mot syd.

Fasaden mot bybanestoppet forholder seg tydelig til trappen i landskapet. Åpenheten mot fjellet i bakkant har vært et gjennomgående og viktig grep i prosjektet.

I byggets nederste etasje er det næringsareal og muligheter for butikk og kaféfasiliteter. Området mellom husene får lekeplass, benker og gressletter, hengekøyer mellom frukttrær og muligheter for å dyrke din egen mat i større grønnsaksbed. Arkitekturen er moderne og stram, med lange, horisontale bånd i fasaden etter linjene fra bybanetraseen.

Les mer

Mot syd trappes balkongene opp mot rommet og parken ovenfor og tydeliggjør trappen som samlingspunkt for stedet. Trappen i landskapet løfter seg opp mot fjellet og naturen i bakkant og underbygger grøntdraget og åpenheten mot parken. Fasaden mot bybanestoppet forholder seg tydelig til trappen i landskapet.

Korte fakta

Prosjekt: Råstølen Park Hus I
Kontor: Bergen
Sted: Råstølen, Bergen
Bruksareal: 4660 m2
Tiltakshaver: Skanska
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Detaljprosjekt

Korte fakta

Prosjekt: Råstølen Park Hus I
Kontor: Bergen
Sted: Råstølen, Bergen
Bruksareal: 4660 m2
Tiltakshaver: Skanska
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Detaljprosjekt
Prosjektmedarbeidere