Råstølen park – Byggetrinn 1

Råstølen park ligger ved bybanestoppet Råstølen og omfatter utvikling av boligområde på 260 enheter, næringslokaler og byromsforming.

Området ligger innenfor senterområde, og skal utvikles med urbane strukturer. Hovedkonsept for områdeplanen har vært å skape et naturbant miljø hvor urbane og grønne kvaliteter smelter sammen og skaper attraktive byrom og bokvaliteter.

Tiltakshaver for Råstølen Park er SKANSKA bolig as. Prosjektet skal utvikles i flere byggetrinn. Vi har nå fått rammetillatelse til 1. byggetrinn som nå skal ut på salg.

Les mer

Første byggetrinn er på BB2 og består av ca. 65 leiligheter med tilhørende garasjeanlegg under bakken. Feltet er regulert til blokkbebyggelse i 3-6 etasjer. Det naturbane uttrykket kommer til syne gjennom grønne, frodige utearealer med tre- og buskvegetasjon med årstidsvariasjoner. Den grønne åssiden bak prosjektet skal i størst mulig grad bevares, og mellomrommene mellom byggene skal bevares mest mulig med stedsegen vegetasjon. Et felles adkomsttorg er velkomsten inn til boligområdet; her kan man ta snarveien opp i et felles tun gjennom rampe som svever over bakken.  Tunet ligger løftet opp fra adkomstvei og er et trygt og solrikt fellesareal.

Korte fakta

Prosjekt: Råstølen park - Byggetrinn 1
Kontor: Bergen
Sted: Råstølen, Bergen
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap

Korte fakta

Prosjekt: Råstølen park - Byggetrinn 1
Kontor: Bergen
Sted: Råstølen, Bergen
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Prosjektmedarbeidere