Ranheimsfjæra

Prosjektet er del av et større utbyggingsområde i Ranheimsfjæra, bestående av rekkehus og leilighetsbygg i den nord-østlige randsonen av Trondheim.

Beliggenheten i strandsonen gir en majestetisk utsikt til Trondheimsfjorden og Fosenhalvøya i nord, og nærhet til store grøntareal, lekeplass og skole- og idrettsanlegg.

Kulturlandskapet i bydelen preges i stor grad av store landbruksområder som strekker seg over et slakt, men kupert landskap. Inne i mellom finner man små og mellomstore belter med frodig skog. Strandsonen veksler mellom stein, sand og viltvoksende eng, og er et viktig rekreasjonsareal med en gjennomgående turløype fra Lade til Ranheim. Et særpreg med Ranheim er store områder med villabebyggelse som slynger seg mellom landbruksareal og gårder. Sporadiske innslag av industri og næring finnes langs E6, som skjærer tvers gjennom bydelen.

Les mer

Med sine tre etasjer, gir rekkehusene en balansert overgang i bebyggelsen, fra fire etasjes leilighetsbygg i øst til Ranheim Skole i vest med to høye etasjer. Rekkehusene er karakterisert av en tydelig vertikal voluminndeling med en gjennomgående carport på terreng. Estetikken reflekterer nærheten til sjøen og kulturlandskapet gjennom en nøye vurdert fargepalett, og på den andre siden en tilknytning til eksisterende bebyggelse ved å ta igjen materialbruk i området. Kombinasjonen av volumenes form og flater og strukturer i fasadene gir god variasjon innenfor bebyggelsen og tilknytning til den menneskelige skalaen.

Man ankommer boligen gjennom et glassbelagt inngangsparti midt i carport. Her har man umiddelbar tilgang til bod, vaskerom og toalett. Dette er funksjoner som tåler tilknytning til carport som har et halvoffentlig preg. Boligens private deler fordeler seg over de to øverste etasjene. Oppholdsareal med åpent kjøkken finner man på en gjennomlyst andre etasje. Etasjen har to balkonger. En som henvender seg mot det mer intime gaterommet og en som henvender seg mot landskapet og sjøen. Boligens tredje etasje består av fire soverom og et romslig hovedbad. Hver side har tilknytning til en rømningstunnel som er integrert i fasaden og preger det estetiske uttrykket.

 

Samarbeid med Solem Arkitekter som LARK.

Korte fakta

Prosjekt: Ranheimsfjæra
Kontor: Trondheim
Sted: Ranheimsfjæra
Bruksareal: 4089 m2
Tiltakshaver: Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Ferdigstilt

Korte fakta

Prosjekt: Ranheimsfjæra
Kontor: Trondheim
Sted: Ranheimsfjæra
Bruksareal: 4089 m2
Tiltakshaver: Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA
Tjenester: TAG Arkitekter
Status: Ferdigstilt
Prosjektmedarbeidere