Ranheimsfjæra Strandsonen

Maritimt bomiljø med hus og uteområder som kombinerer unike stedskvaliteter.

Ranheimsfjæra strandsonen ligger idyllisk til ved fjæresteinene på Ranheim. Tomten er flat med et vidt utsyn mot Trondheimsfjorden, her er det sol fra morgen til kveld. Intensjonen bak prosjektet er å tilby boliger i et maritimt bomiljø med hus og uteområder som kombinerer unike stedskvaliteter med god arkitektonisk utforming og særegen identitet.

Les mer

Prosjektet rommer 400 leiligheter fordelt på 15 bygg i 3-6 etasjer. Utbyggingen skal skje i fire byggetrinn. Byggenes plassering danner kvartaler rundt et hovedtorg. En «bystruktur» som åpner seg til sjø og natur med klare siktlinjer som gir følelse av å kontinuerlig være ved fjorden. Volumene er organisert i ulike retninger tilpasset tomtens utstrekning, utsyn fra tilstøtende boliger og sjøutsikt.

Arkitekturen gir en opplevelse av naboskap mellom de tre ulike bygningstypene. Ved å bruke bebyggelsen til å ramme inn fellesområder og tun skapes halvprivate utearealer for beboere og vindskjerm på vindfulle dager. Det er tatt utgangspunkt i en naturpalett med ulike typer kledning. Disse er fordelt utover området for å skape variasjon og et spennende spill. Kontrast oppleves både i materialitet og fargebruk. Byggenes ulike høyder og volumoppbygging er med på å fremheve variasjon i området. Bygningselementer som balkonger og inngangsparti gir unik karakter til de enkeltstående bygg.

Inne i kvartalene er uterommet delt i ulike soner med variert karakter tematisert gjennom stedskarakteristiske elementer som fjord, elv og mark. Et frodig bo-område med lune sitteplasser ved elva, utetrening for unge og eldre, speilende vanndammer, tun med fellesfunksjoner som drivhus og parsellhager, rom både for aktiviteter som klatring og rolige promenader.

Utearealene er en spesielt viktig del av konseptet; hus, elva og tunenes unike karakter utgjør et helhetlig miljø som i sum gir boligområdet et hyggelig maritimt miljø. Uteområdene er planlagt med utgangpunkt i prinsippet om offentlig, halvoffentlig, halvprivat, privat soneinndeling.

Korte fakta

Prosjekt: Ranheimsfjæra Strandsonen
Kontor: Trondheim
Sted: Ranheimsfjæra
Bruksareal: 30 000 m2
Tiltakshaver: Skanska AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Under prosjektering

Korte fakta

Prosjekt: Ranheimsfjæra Strandsonen
Kontor: Trondheim
Sted: Ranheimsfjæra
Bruksareal: 30 000 m2
Tiltakshaver: Skanska AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Under prosjektering
Prosjektmedarbeidere