Oppsal

Planforslaget legger opp til fire punkthus, hvorav samtlige med varierte leilighetsstørrelser. Tre bygg ligger langs grøntdraget i øst og er i henholdsvis 7, 6 og 5 etasjer fra sør til nord. Det fjerde punkthuset ligger vest for de andre og henvender seg mot eplehagen.  Sistnevnte blokk er i 5 etasjer. Balkonger og inngangspartier tas i bruk for å skape relieffer mot de stramme kubene. Rekkehusene i vest sogner mer mot småhusbebyggelse. Byggene hekter seg på  eksisterende strukturer i området, og dyrker videre områdets karakter.

Bebyggelsens plassering skaper ulike romlige og opplevelsesmessige situasjoner, utsikt og bokvalitet. Det skapes rammer for tidsmessige bygg med materialer og fasadespill som harmonerer med eksisterende bebyggelse. Høydene på bebyggelsen faller mot Oppsal Terrasse for å sikre gode solforhold for småhusene, samt gode overgang mellom nye og eksisterende volumer. Grepet gir gode forutsetninger for en videre, helhetlig konseptutvikling for planområdet.

 

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter
Prosjekt: 99 leiligheter fordelt på 4 blokker, samt 10 rekkehus i 2 rekker
Sted: Oppsalveien 20
Bruksareal: 13345 m2
Tiltakshaver: Veidekke
LARK: TAG Arkitekter
Status: Innsendt reguleringsforslag, prosjektet er lagt ut på begrenset høring

Meny