Trøbakken – Klæbu kommune

Detaljregulering for felt B1.1 og Mindre reguleringsendring for felt B1.2

Våre TAGs

Reguleringskart - Detaljregulering B1.1

Reguleringskart - Detaljregulering B1.1

Felt B1.1 ligger i nordre del av området. Det søkes her om detaljregulering for å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse: seks volum med fem rekkehus i hvert volum. Bygningskroppene legges parallelt på hver side av en intern vei.

Mindre reguleringsendring B1.2

Mindre reguleringsendring B1.2

Felt B1.2 ligger syd i området. Det søkes her om mindre reguleringsendring. Endringen gjelder i hovedsak en justering av veigeometri, parkeringsanlegg og deler av bebyggelsesstrukturen for å tilpasse reguleringen til BoKlok- konseptet med to-etasjes leilighetsbygg og rekkehus. Det skal oppføres 7 leilighetsblokker (46 boenheter) og én rekkehus (5 boenheter).

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter
Sted: Klæbu, Hallset
Bruksareal: 3456 m2 felt B1.1 og 4112 m2 felt B1.2
Tiltakshaver: Skanska Bolig
LARK: TAG Landskap
Status: Sendt reguleringsforslag, mindre reguleringsendring med rammesøknad

Hele området skal bygges ut med BoKlok leiligheter og rekkehus. Private arealer løses for leiligheter på private balkonger og for rekkehus i privat hage. Uteoppholdsarealene oppfyller krav til universell utforming.  Leilighetene er organisert i tun, noe som gir gode rammer for samlende felles uteareal. Leilighetene er sør- og vest vendt, og fellesarealene er plassert i gunstige solforhold. Det er lagt vekt på tilgjengelighet og ferdsel mellom de ulike tunene.

For ytterligere informasjon:

http://www.boklok.no/Boligsoker/

Meny