Hovinbyen – idèkonkurranse

TAG deltok, sammen med 21 andre deltakere, i en idékonkurranse om utviklingen av området Hovinbyen som en integrert del av Oslo by.

Vårt bidrag «Idrettsbyen Hovin – fra eksos til O2»  fokuserte på konseptet «Noden» og grønne forbindelser som styrende byutviklingsgrep. Forslaget benyttet idrettsanlegg som katalysatorer for samfunnsutvikling i bydelen, både på lokalt og regionalt nivå, da idrett og aktivitet kan være en viktig faktor for både fysisk og sosial integrering. Med rause parkarealer- og grøntårer som viktigste grep i planen, ønsket man i tillegg å tilrettelegge for enkel kommunikasjon ved hjelp av gange og sykkel. Korte avstander mellom kollektivknutepunkter og kompakte boligområder er faktorer som gir gode rammevilkår for hverdagen i den «nye» bydelen.

Våre TAGs

Knutepunkt

Knutepunkt

Bo og jobbe

Bo og jobbe

Idrettsprogram

Idrettsprogram

Grøntstruktur

Grøntstruktur

Korte fakta

Kontor: Oslo og Bergen
Prosjekt: Åpen plankonkurranse
Sted: Hovin, Oslo
Tiltakshaver: Oslo kommune
LARK: TAG Landskap

Hovin, Oslo se kart.

Meny