Peter Møllers vei 8-14

I Jordankvartalet var det tidligere børste- og malefabrikk. Nå blir det en ny liten by i byen.

Jordankvartalet blir nesten en liten landsby på Løren i Oslo med 440 boliger, forretninger,  bevertning og barnehage.

Tomten

Den 17 mål store tomten ligger på Løren i Oslo, i et forhenværende industriområde. Deler av eksisterende bebyggelse har tidligere huset Jordan børste- og malefabrikk. Tomten heller mot sørøst, og har en høydeforskjell på 1-2 etasjer fra øst til vest.

Overordnet grep

Bebyggelsen danner en kvartalsstruktur som deles i to av siktlinjen fra Kruttveien til Dag Hammarskjølds vei. De to kvartalene er delt i sju blokker med høyder fra 7-9 etasjer på to nivåer på tomten (felt A og felt B).

Les mer

Identitet og profil

Det store beskyttende volumet som omslutter tomten, fabrikken, holder fast ved stedets historie. Den har et industripreg som tydeliggjøres gjennom form, bruk av tegl og sort stål, samt relieffer i fasaden. De lysere bakgårdsbygningene ligger spredd i parken, og myker opp det klassiske murkvartalet. Parken knytter sammen det offentlige rom, den semi-private hagen, og de private terrassene.

Uterommene

Bygningene ligger som en beskyttende sone rundt det grønne og har nær kontakt med fellesarealene. Landskapet byr på forskjellige soner, fra private balkonger eller hager, til felles utearealer.

Uterommene tilfører prosjektet et sanselig, aktivt og sosialt rom – bynatur – som forener byens liv og felleskap med naturens kvaliteter. Der overflatene er dekket med vegetasjon legges det til rette for biodiversitet, spredningskorridorer, rekreative funksjoner og infiltrasjonsområder, som har både biologiske og rekreative verdier.

Korte fakta

Prosjekt: Peter Møllers vei 8-14
Kontor: Oslo
Sted: Løren, Oslo
Bruksareal: 38 400 m2
Tiltakshaver: Lørenvangen Utvikling AS (OBOS og Veidekke)
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Forprosjekt
TAGs: Bystruktur, Fabrikken og bakgården, Bynatur

Korte fakta

Prosjekt: Peter Møllers vei 8-14
Kontor: Oslo
Sted: Løren, Oslo
Bruksareal: 38 400 m2
Tiltakshaver: Lørenvangen Utvikling AS (OBOS og Veidekke)
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Forprosjekt
TAGs: Bystruktur, Fabrikken og bakgården, Bynatur