Bilde: Jiri Havran
Overgangsbru Geilo Stasjon

TAG har hatt ansvar for arkitekturprosjektering og landskapsarkitektur i samarbeid med Gottlieb Paludan og Afry, for byggherre Hol kommune i samarbeid med BaneNOR som vil drifte brua.

Konstruksjonen består av stålfagverk som er kledd med et fasadesystem i glass og aluminium. Tårnene har delvis tette vegger med innvendig og utvendig vertikal trekledning og tak med samme overflate. Ved omhyggelig detaljering har brua fått knappe og robuste overganger og materialmøter. Belysningen er integrert i himlingene, også i brua og trapp sør, der det er trespilehimling. Målrettet bruk av høyverdige materialer som rustfritt stål og eik i håndløper i kombinasjon med utstrakt bruk av glass, gjennomtenkt fargesetting og nøye detaljering, gir brukeren et elegant helhetsinntrykk.

Les mer

Stedet Geilo ligger i en bratt dalside, og har et tydelig definert sentrum, med en levende gågate. Hit kan en ta toget fra Oslo eller Bergen, stige av midt i byen, og spasere til et stort utvalg hoteller eller sågar direkte til skibakken som troner over byen.

I tillegg til å gi togreisende muligheten til planfri kryssing, og en forbindelse mellom stasjonen og langtidsparkeringen, vil brua bli en viktig del av Geilo bys gangveinett med en direkte kobling mellom sentrum og dalsiden i nord.

Brukroppen og trapp sør danner ett kontinuerlig volum, som understreker denne sammenkoblingen. Heisene og trapp nord er plassert i tre separate tårn som er arrangert fritt inntil hovedvolumet. Tårnene sklir inn i taklandskapet vi allerede finner på Geilo, som en husklynge og med en takvinkel og materialitet som gjør at brua sitter komfortabelt i sitt miljø. Samtidig skal den tilføye noe nytt!

Korte fakta

Prosjekt: Overgangsbru Geilo Stasjon
Kontor: TAG Trondheim
Sted: Geilo
Tiltakshaver: Hol kommune og BaneNOR
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Bru ferdigstilt, landskap under arbeid
TAGs: Bru, offentlig bygg, bærekraft

Korte fakta

Prosjekt: Overgangsbru Geilo Stasjon
Kontor: TAG Trondheim
Sted: Geilo
Tiltakshaver: Hol kommune og BaneNOR
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Bru ferdigstilt, landskap under arbeid
TAGs: Bru, offentlig bygg, bærekraft
Prosjektmedarbeidere