Oppsal

Detaljregulering og skisseprosjekt i Oppsalveien 20 i Oslo. Det legges til rette for utbygging av boliger i form av leiligheter og rekkehus.

Planforslaget legger opp til fire punkthus, hvorav samtlige med varierte leilighetsstørrelser. Tre bygg ligger langs grøntdraget i øst og er i henholdsvis 7, 6 og 5 etasjer fra sør til nord. Det fjerde punkthuset ligger vest for de andre og henvender seg mot eplehagen.  Sistnevnte blokk er i 5 etasjer.

Les mer

Balkonger og inngangspartier tas i bruk for å skape relieffer mot de stramme kubene. Rekkehusene i vest sogner mer mot småhusbebyggelse. Byggene hekter seg på eksisterende strukturer i området, og dyrker videre områdets karakter.

Bebyggelsens plassering skaper ulike romlige og opplevelsesmessige situasjoner, utsikt og bokvalitet. Det skapes rammer for tidsmessige bygg med materialer og fasadespill som harmonerer med eksisterende bebyggelse. Høydene på bebyggelsen faller mot Oppsal Terrasse for å sikre gode solforhold for småhusene, samt gode overgang mellom nye og eksisterende volumer. Grepet gir gode forutsetninger for en videre, helhetlig konseptutvikling for planområdet.

Korte fakta

Prosjekt: Oppsal
Kontor: Oslo
Sted: Østensjø, Oslo
Bruksareal: 13 345 m2
Tiltakshaver: Veidekke
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Innsendt reguleringsforslag, prosjekt er lagt ut på begrenset høring

Korte fakta

Prosjekt: Oppsal
Kontor: Oslo
Sted: Østensjø, Oslo
Bruksareal: 13 345 m2
Tiltakshaver: Veidekke
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Innsendt reguleringsforslag, prosjekt er lagt ut på begrenset høring