Oksenøya

Prosjektet ligger på vestsiden av Fornebu, orientert mot fjorden. Til sammen består det av 340 leiligheter. Det første av 6 felter har 99 leiligheter fordelt på 5 bygg rundt tunet.

Overordnet grep

Utformingen av felt B1 tar utgangspunkt i det eksisterende landskapet på Fornebu, og de flotte byggene på Oxenøen Bruk. Overgangene i det karakteristiske landskapet – fra sjø til fjell og sand til eng – har vært viktige for utformingen av uteområdene. Vi har latt oss inspirere av hvordan naturlige landskap formes over tid. Landskapet i feltet er utformet som sand blåst inn fra havet. Vinden former det bevegelige landskapet rundt byggene. Der vinden blåser bort sanddynene skapes det gangveier og oppholdsareal. Et levende landskap – utformet med naturens og vindens logikk.

Les mer

Uterommene

Fellesarealet i B1 er et bølgende landskap, med et variert dekke med glidende overganger. Kvaliteten ved å bo så tett på naturen som man gjør på Oksenøya gjenspeiles i leke- og oppholdsarealene. Mens noen uterom fremstår definerte og planlagte, er andre mer naturlige og organiske. Det småkuperte terrenget gir mulighet for variert lek og aktivitet. Fellesarealet har tre hovedområder for opphold, med sol på ulike tider av døgnet. En gjennomgående gangvei gir tydelige bevegelseslinjer, og danner sammen med vegetasjon ulike rom for både fellesskap og privatliv.

Materialbruk

Hovedmaterialene i fasadene er inspirert av materialpaletten til den eldre bebyggelsen på Oxenøen Bruk, benyttet i et moderne formspråk. Hovedmaterialene er en mørk stående lektepanel og en lys varmgrå tegl. I trefasadene benyttes kontrastfelter av liggende trekledning med varm «naturfarge».Teglfasadene har kontrastfelter i gylne blanke plater, samt områder på bakkeplan med mørk grå/svart tegl.
Mot Forneburingen og adkomstveien skaper vi en beskyttende ramme med å la tegl være det dominerende fasadematerialet, mens vi mot tun og Oksenøyveien gir byggene en varmere karakter med trefasader som det dominerende materialet. Bygg D langs Oksenøyveien har en mer sammensatt fasadeutforming, som en husrekke.

Korte fakta

Prosjekt: Oksenøya
Kontor: Oslo
Sted: Fornebu
Tiltakshaver: OBOS, Fornebulandet
Tjenester: Tag Arkitektur og Tag Landskap
Status: Forprosjekt

Korte fakta

Prosjekt: Oksenøya
Kontor: Oslo
Sted: Fornebu
Tiltakshaver: OBOS, Fornebulandet
Tjenester: Tag Arkitektur og Tag Landskap
Status: Forprosjekt