Økernveien 115

Utvikling av større boligprosjekt på Hasle som et ledd i byutviklingen i Hovinbyen.

Området skal gjennom en transformasjonsprosess, fra lager- og industrivirksomhet til en levende bolig- og næringsbydel med attraktive møteplasser og nærmiljøfunksjoner. Isbergbygget som ligger på tomten i dag skal bevares og gis nytt liv med bydelsfunksjoner og utadrettet virksomhet.

Korte fakta

Prosjekt: Økernveien 115
Kontor: Oslo
Sted: Økern, Oslo
Tiltakshaver: Økernveien 115 Utvikling AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Detaljregulering

Korte fakta

Prosjekt: Økernveien 115
Kontor: Oslo
Sted: Økern, Oslo
Tiltakshaver: Økernveien 115 Utvikling AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Detaljregulering