Nygårdsparken

Fra belastet park til et samlingspunkt for byboere og tilreisende, inspirert av tre stikkord: Pryd, fryd og promenade.

TAG sitt prosjekt for oppgradering av Nygårdsparken øvre del ble ferdigstilt høsten 2017, og har siden blitt et populært tilbud for byens beboere og tilreisende. Forslaget til TAG baserer seg på tre stikkord: PRYD-FRYD-PROMENADE. Øvre del har blitt den nye attraksjonen og destinasjonen for både Bergens innbyggere og besøkende til byen. Den tilrettelegger for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. Parken og Langedammen er rehabilitert. Vegetasjonen er skjøttet og tynnet, samt supplert med flere arter. Årstidsvariasjonene og plantene gir frodige rammer med farger, blomster og rom. En vandring i parken skal gi ulike naturopplevelser, ulike stemninger og rom for ulike aktiviteter.

Les mer

I noen tiår har rusmiljøet i byen vært dominerende i parken. Oppgraderingen av parkens øvre del er et ledd i programmet for å gjøre parken til allemannseie og få folk flest til igjen å bruke parken. Grønn etat, som er byggherre, ønsket å skape en attraksjon, gjennom å etablere et nytt aktivitetspunkt/knutepunkt i parken. Samtidig ønsket vi å reetablere parken til sin fordums prakt.   Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2017 og har siden blitt mye brukt av byens beboere.

Artikler fra åpningsfesten her: Folkefest i NygårdsparkenLiv og røre i nyåpnede Nygårdsparken

Les mer om prosjektet i oppstratsfasen på Bergen kommunes nettside og Bergens Tidende, samt se innslag fra pressekonferansen på BTTV.

Korte fakta

Prosjekt: Nygårdsparken øvre del
Kontor: Bergen
Sted: Nygårdsparken, Bergen
Tiltakshaver: Bergen Kommune, Grønn etat
Tjenester: TAG Landskap
Status: Ferdigstilt 2017

Korte fakta

Prosjekt: Nygårdsparken øvre del
Kontor: Bergen
Sted: Nygårdsparken, Bergen
Tiltakshaver: Bergen Kommune, Grønn etat
Tjenester: TAG Landskap
Status: Ferdigstilt 2017