Nattlandsveien 157

Bygget er oppført, og er en tomannsbolig med passivhus-standard bygget i massivtre-elementer.

Bygget er svært kompakt og utnytter denne rivningstomten på 460 m2 til fulle.

Korte fakta

Prosjekt: Nattlandsveien 157
Kontor: Bergen
Sted: Landås, Bergen
Bruksareal: 180 m2
Tiltakshaver: Framtidsbygg AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Veistøy, Stedlige ressurser, Energi og miljø

Korte fakta

Prosjekt: Nattlandsveien 157
Kontor: Bergen
Sted: Landås, Bergen
Bruksareal: 180 m2
Tiltakshaver: Framtidsbygg AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Veistøy, Stedlige ressurser, Energi og miljø