Foto: Domantas Stukas
Møllendal allmenning

Et nytt offentlig byrom, sentralt plassert i et byutviklingsområde i Bergen

Møllendal er i stor transformasjon, noe som fordrer en fleksibel utforming. Allmenningen er området sin nye storstue; et urbant torg, aktivitetsplass og grønn lunge. Allmenningen er del av et større byplangrep, og byrommet strekker seg helt fra den nye Kunsthøgskolen og ned til Store Lungegårdsvann. Prosjektet åpnet våren 2018

Det har gjennom design og materialbruk, vært ønskelig å bygge opp et byrom hvor Møllendals egenart blir bevart og dyrket, og hvor vannets rolle som kilde til rekreasjon er forsterket. Plassen er en grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass som tar hensyn til lokalklima, og synliggjør landemerker som Ulriken og Store Lungegårdsvann. Allmenningens form og uttrykk er bygd opp omkring en hovedretning fra fasaden til Kunsthøgskolen, og strekker seg helt ut i Store Lungegårdsvann med brygge- og badeanlegg.

Prosjektet i media:

Garantert en soleklar vinner,

Les mer

Paviljongen

TAGs for paviljongen er knutepunkt og flytende overganger. Den er en del av det nye offentlige byrommet og skal fungere som et bydelslokale og en serveringssatelitt for plassen. Bygget er plassert sentralt på allmenningen, og omfavner et knutepunkt hvor veien til sjøen krysser veien til elveparken. Byggget er dannet rundt tanken om flytende overganger mellom inne og ute, og består av et utendørs gårdrom og en indre kjerne hvor veggene kan åpnes opp og rommet kan flyte ut på plassen. Paviljongen skaper en ramme rundt utsikten mot sjøfronten, og dens avlange, utstrakte form markerer en tydelig retning mot vannet. På vei til sjøen passerer man en delvis lukket vannhage med vannspeil og vegetasjon. Rommet kan også brukes som galleri, scene og et sted hvor barn kan leke. En indre, hvit, reflekterende materialitet står i kontrast med en rå og ubehandlet utside. Bygget skal kunne brukes når dets indre rom er stengt; og det fungerer også som et sittemøbel i landskapet som engasjerer omgivelsene.

Korte fakta

Prosjekt: Møllendal Allmenning
Kontor: Bergen
Sted: Møllendal, Bergen
Bruksareal: 4500 m2
Tiltakshaver: Bergen Kommune, Grønn Etat
Tjenester: TAG Landskap
Status: Ferdigstilt våren 2018

Korte fakta

Prosjekt: Møllendal Allmenning
Kontor: Bergen
Sted: Møllendal, Bergen
Bruksareal: 4500 m2
Tiltakshaver: Bergen Kommune, Grønn Etat
Tjenester: TAG Landskap
Status: Ferdigstilt våren 2018