Midtbyen Kongsvinger

TAG jobber med forslag til byutviklingsgrep i Kongsvinger. Hensikten er å få frem gode idéer for utvikling av Midtbyen, og vil brukes som grunnlag for en områdereguleringsplan til høsten. Oppdraget er et parallelloppdrag.

Midtbyen har med sin sentrale plassering et unikt utgangspunkt for utvikling. Området er unikt i seg selv, samtidig som det vil spille en viktig rolle for en helhetlig utvikling av Kongsvinger sentrum. Midtbyen kan fungere som en puslespillbrikke som knytter sammen eksisterende og nye funksjoner.

Les mer

Deler av gatene rundt oppleves som utflytende og minner mer om en vei enn en gate. Midtbyen vil spille en viktig rolle for å øke antall reise til fots og på sykkel, og redusere biltrafikk, ved å etablere bærekraftige bygater. Randbebyggelse rundt skal definere gateløp og plassrom for å skape og binde sammen en tydelig sentrums struktur.

Like viktig som helheten er egenverdien og kvalitetene som ligger i Kongsvingers områder med ulik karakter. Å dyrke og fremheve Midtbyens særegne identitet vil både styrke Midtbyen som et attraktivt sted å bo, og tilby byen et mangfold. Midtbyen vil tilby en varisjon av funksjoner. Disse må kunne utvikles trinnvis og uavhengig av tomtestruktur. Et finmasket gatenett knytter hverdagsfunksjonene og byen tett sammen.

Korte fakta

Prosjekt: Midtbyen Kongsvinger
Kontor: Oslo
Sted: Kongsvinger
Tiltakshaver: Kongsvinger kommune og ØM Fjeld Utvikling
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Grunnlag for en områdereguleringsplan

Korte fakta

Prosjekt: Midtbyen Kongsvinger
Kontor: Oslo
Sted: Kongsvinger
Tiltakshaver: Kongsvinger kommune og ØM Fjeld Utvikling
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Grunnlag for en områdereguleringsplan
Prosjektmedarbeidere