Løkkatoppen Bolig og Industri

Løkkatoppen Bolig og Industri er en reguleringsplan med variasjon. Planen har gode, varierte bomiljøer. Den er tilpasset terrenget og plassert på en vestvendt ås, med flott utsikt.

Planforslaget er en del av kommunens ønske om å etablere et fremtidsrettet boområde med gode bokvaliteter og varierte boligtypologier på Løkkatoppen. En reguleringsplan med trafikksikker atkomst, gode bomiljøer og en videre utvikling av eksisterende industrieiendom.

Les mer

Regulert felt ligger ca. 4 km sør-øst for Sande sentrum. Feltet ligger grensende opp til skog, er vestvendt og har utsikt over bukten. På feltet er det fokus på å kombinere områdets eksisterende karakteristika, med gode utearealer og gode, varierte bomiljøer.

Eksisterende koller, drag og arkeologiske funn er lokalisert og innarbeidet i planforslaget.  Veistruktur er plassert på åsens naturlige «hyller» og forbundet på tvers med blågrønne drag for overvannshåndering og stisystemer. I sammenheng med blågrønne drag og infrastruktur vises transportveier for vann og overvannsløsninger via eksisterende bekker.

Korte fakta

Prosjekt: Løkkatoppen Bolig og Industri
Kontor: Oslo
Sted: Sande kommune
Bruksareal: 138 daa
Tiltakshaver: Georg Orvedal
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
TAGs: Bekker og terreng, Koller og kulturminner mellom sti og adkomstveier, Infrastruktur og blågrønne drag, Transportveier vann og lokale overvannsløsninger

Korte fakta

Prosjekt: Løkkatoppen Bolig og Industri
Kontor: Oslo
Sted: Sande kommune
Bruksareal: 138 daa
Tiltakshaver: Georg Orvedal
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
TAGs: Bekker og terreng, Koller og kulturminner mellom sti og adkomstveier, Infrastruktur og blågrønne drag, Transportveier vann og lokale overvannsløsninger