Løkenåsen rekkehus B5 Øst

Midt på åsen bygger vi 12 rekkehus med utsikt over Glomma og gode solforhold.

På Løkenåsen har TAG tegnet 12 rekkehus organisert i to rekker med utsikt over hverandre og skogen i ryggen. Takket være bratt terreng og tilpassete planløsninger, har hvert hus sol fra vest og utsikt mot Glomma. Store vindusåpninger rammer inn utsikten.

Les mer

Husene er plasserte slik at de får mest mulig uteareal, og har store terrasser på vestsiden. I tillegg til skogen som omgir husene, er det også utformet en stor lekeplass som grønn forbindelse mellom leilighetene, skog og rekkehus.  I situasjoner hvor uteareal er utfordret av både terreng og krav til parkeringsplasser kompenseres de mistete arealene i form av store terrasser og balkonger. Uttrykket nyanseres ved differensiert bruk av samme materiale og fargetone, der definerer hvor boligens uterom er.

For ytterligere informasjon:

http://www.kruse-smith.no/boliger/akershus/lokenasen-syd/

Korte fakta

Prosjekt: Løkenåsen 5B Øst
Kontor: Oslo
Sted: Løkenåsen, Fetsund
Bruksareal: 1 750 m2
Tiltakshaver: Kruse Smith AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Forprosjekt

Korte fakta

Prosjekt: Løkenåsen 5B Øst
Kontor: Oslo
Sted: Løkenåsen, Fetsund
Bruksareal: 1 750 m2
Tiltakshaver: Kruse Smith AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Forprosjekt
Prosjektmedarbeidere