Løkenåsen rekkehus B5 Øst

Rekkehus med utsikt over Glomma, skogen i ryggen og sol fra vest.

På Løkenåsen har TAG tegnet 12 rekkehus organisert i to rekker med utsikt over hverandre og med skogen i ryggen. Takket være bratt terreng og tilpassede planløsninger har hvert hus sol fra vest og utsikt mot Glomma. Store vindusåpninger rammer inn utsikten og slipper lys inn i boligene.

Les mer

Husene er plasserte slik at de får mest mulig uteareal og de har store terrasser på vestsiden. I tillegg til skogen som omgir husene, er det også utformet en stor lekeplass som grønn forbindelse mellom leilighetene, skog og rekkehus.

I situasjoner hvor uteareal er utfordret av både terreng og krav til parkeringsplasser kompenseres de mistede arealene i form av store terrasser og balkonger. Uttrykket nyanseres ved differensiert bruk av samme materiale og fargetone som definerer hvor boligens uterom er.

For ytterligere informasjon:

http://www.kruse-smith.no/boliger/akershus/lokenasen-syd/

Korte fakta

Prosjekt: Løkenåsen 5B Øst
Kontor: Oslo
Sted: Løkenåsen, Fetsund
Bruksareal: 1 750 m2
Tiltakshaver: Kruse Smith AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Forprosjekt
TAGs: Fasadeåpninger, Utearealer, Materialitet

Korte fakta

Prosjekt: Løkenåsen 5B Øst
Kontor: Oslo
Sted: Løkenåsen, Fetsund
Bruksareal: 1 750 m2
Tiltakshaver: Kruse Smith AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Forprosjekt
TAGs: Fasadeåpninger, Utearealer, Materialitet
Prosjektmedarbeidere