Lille Løren park

Tre ledende betegnelser: Passasje, Destinasjon og Attraksjon.

Prosjektet handler om å skape en potensiell passasje gjennom parken, samtidig som det skal være en destinasjon og attraksjon i området.

 

Passasjen handler om kvaliteten ved å bevege seg gjennom rommet og fra rom til rom.

Destinasjonen omhandler et sted som kan tilby folk noe attraktivt, en grunn til å komme dit.

Attraksjonen handler om stedets evne til å tilby noe interessant å se på, og en grunn til å bli værende.

 

Parken har også tre hovedfokusområder: ungdom, trygghet og trær.

Prosjektet tilrettelegger for ungdom, hvor det derfor er viktig å hviske ut skillet mellom aktivitet og passasje. På denne måten sørger prosjektområdet for at det er trygt og ta del i aktiviteten, samtidig som det er ukomplisert å gå ut av den og passere. Dette skaper igjen en flyt av mennesker som passerer og stopper opp.

Trær er også et sentralt element i prosjektet. Trær har mange gode og viktige kvaliteter, både som romskapende element og som viktige habitater for dyr og organismer. Trær gir også en forståelse av tid og sesong, enten om man hører vinden risle i løvet om høsten, eller ser skyggespillet som dannes på bakken når solen titter frem om våren. Trærne skaper derfor en konstant variasjon i parken, med ulike rom og muligheter. Oppstammede trær er videre et bevisst grep for å skape et forhold til rommet som oppstår under trekronen, og den visuelle kontakten gjennom trestammene. Dette er med på å skape trygghet og visuell oversikt.

Lysmastene i prosjektet er med på å forsterke trærnes vertikalitet, som bidrar til trygghet gjennom en behagelig og godt belyst park.

Korte fakta

Prosjekt: Lille Løren Park
Kontor: Oslo
Sted: Løren, Oslo
Bruksareal: 7500 m2
Tiltakshaver: OBOS, SKANSKA og SELVAAG for Oslo Kommune
Tjenester: TAG Landskap
Status: Forprosjekt

Korte fakta

Prosjekt: Lille Løren Park
Kontor: Oslo
Sted: Løren, Oslo
Bruksareal: 7500 m2
Tiltakshaver: OBOS, SKANSKA og SELVAAG for Oslo Kommune
Tjenester: TAG Landskap
Status: Forprosjekt