Vedafjell

To trappede tvillingbygg ved foten av Vedafjell. Lokalt klima og det særegne landskapet har preget utforming av volumer og fasader. I området kan det komme kraftige vinder, om sommeren er disse hovedsaklig fra nord-vest og syd-øst. Vinden fra nord-vest er den kaldeste, og skjerming fra denne vinden har vært viktig i utforming av balkonger. Bygningsmassen brytes opp hvor det er vist en knekk i reguleringsplanen. Her legges trapp, heishus og inngagsparti som understreker bruddet. Fargene i fasaden framhever også dette. Bygningsmassen skal fremstå som to sammensatte volumer. Gjennom bruk av to ulike farger får man inntrykk av to volumer, samtidig som fargene blir brukt til å løfte fasaden. Fasadeuttrykket tar utgangspunkt i landskapet.

Våre TAGs

Lokalt klima

Lokalt klima

Brudd i fasaden

Brudd i fasaden

To sammensatte volumer

To sammensatte volumer

Former fra landskapet

Former fra landskapet

Korte fakta

Kontor: Tag Arkitekter
Prosjekt: Vedafjell
Sted: Vedafjell
Bruksareal: 4.670 m2
Tiltakshaver: Kruse Smith Eiendom
LARK: Norconsult
Status: Forprosjekt

Meny