Tomset

Intensjonen bak prosjektet er å skape et godt bomiljø med fokus på funksjonelle og plasseffektive løsninger for ulike behov. Prosjektet er lokalisert sørøst i Trondheim på Tomset/Utleira og består av tretten rekkehus og fem eneboliger i rekke. Volumene er tilpasset tomtens utstrekning og utsyn fra tilstøtende boliger. Forskyvningene mellom de danner private soner på begge sider av husene og gir gode solforhold. Boligene har tilgang til varierte uterom med alt fra private takterrasser og plattinger til gangveier og fellesarealer med lekeplass midt i området. De interne gangveiene knytter boligområdet sammen med omkringliggende bebyggelse. Parkering skjer i eget p-hus, noe som gir trygge utearealer fri for trafikk. Rekkehusene trapper med terrenget.

Hvert rekkehus og enebolig har en unik planløsning og form som er tilpasset arealet og tomten. Fargene er inspirert av naturen og spiller mellom grønne, blå og gule toner. Kledningen er liggende brunsort trepanel. Utformingen av fellesarealene sammen med rekkehusenes individuelle karakter legger til rette for et godt, lekent og unikt bomiljø.

https://webu.as/familieboliger-til-salgs/utleira

Korte fakta

Kontor: Trondheim
Prosjekt: Tomset
Bruksareal: 2 021m2
Tiltakshaver: Webu 2 as
Status: Graving og fundamentering igangsatt.

Utleira, Trondheim

Meny