Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet

Et bomiljø for aktive mennesker som tilbyr både urbant liv og landlige kvaliteter.

Tiedemannsbyen felt A er en del av utbyggingen på Ensjø. Planleggingsprogrammet for Ensjø legger opp til at området kan utvikles til en ny bydel i Oslo med opptil 7000 nye boliger. Måler er å skape et funksjonelt byområde med miljøkvaliteter og et godt utbygd service-, nærings- og kulturtilbud.

Bebyggelsen etablert mot Ensjøveien og Sigurd Hoels vei fremstår som en enkel form rundt gårdsrommet innenfor. Bebyggelsen er delt opp i fem enkeltstående volumer. Dette for å åpne opp og invitere besøkende inn. Arkitekturen har et enkelt formspråk, med fokus på materialitet i fasade og variasjon i plassering av balkonger. Bygningene mot Sigurd Hoels vei har varierende høyde, og på taket er felles og private takterrasser.

Våre TAGs

Den urbane ryggen

Den urbane ryggen

Paviljongene i parken - variasjon i fasade

Paviljongene i parken - variasjon i fasade

Landskapet - det organiske rommet

Landskapet - det organiske rommet

Korte fakta

Kontor: Oslo
Prosjekt: Tiedemannsbyen Felt A
Sted: Ensjø, Oslo
Bruksareal: 20 386 m2
Tiltakshaver: Tiedemannsbyen DA
LARK: TAG arkitekter
Status: Forprosjekt

Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo se kart.

Meny