Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet

Våre TAGs

Bygningene

Bygningene

Det er lagt vekt på å skape bygninger med et moderne og helhetlig uttrykk, med en detaljering og bruk av materialer som forteller om bygningenes form og funksjon. Blokkene er designet for et moderne og sammensatt bomiljø med ulike leilighetstyper, for ulike typer beboere, i et urbant nærområde bestående av både boliger, næringseiendom og grøntarealer.

Smarte leiligheter

Smarte leiligheter

Effektive leiligheter er optimalisert slik at leilighetsarealet utnyttes maksimalt i forhold til bygningens strukturelle oppbygging. Det er vektlagt skape romslige oppholdsrom som stue og kjøkken, samtidig som tilstrekkelig areal for soverom og oppbevaring er ivaretatt.

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter
Sted: Ensjø, Oslo
Tiltakshaver: Skanska Bolig og Ferd eiendom (Tiedemannsbyen DA)
LARK: Asplan Viak
Status: Detaljprosjekt

Mer om prosjektet

Tiedemannsbyen Felt C utgjør andre byggetrinn i utbyggingen av det gamle industriområdet til Tiedemanns tobakksfabrikker på Ensjø, nordøst i Oslo. Bebyggelsen på feltet vil bestå av næringsarealer mot Johan H. Andresens plass og leilighetsbygg i 5–7 etasjer med fasade mot omkringliggende nytt gatenett og grøntarealer.

TAG Arkitekter overtok forprosjekt utarbeidet av Dyrvik Arkitekter, i 2012.

Ensjø, Oslo se kart.

Meny