Statsminister Michelsens veg

Tomtens kuperte terreng har vært styrende for plassering og orientering av bygget. Felles-uteoppholdsareal er tilrettelagt med et stort, solfylt areal på tomten. Ettersom hagen ligger høyt over veien er den skjermet for støy og med fantastisk utsikt mot Løvstakken. Planområdet er en gammel hage som har vært fint opparbeidet, men som i senere tid har blitt overgrodd av trær og buskvegetasjon. Villahagen har vært opparbeidet med stier og trapper som slynger seg gjennom blomstrende Rhododendron og varierte hagetrær, som Eik, Blodbøk og Ask.

Landskapet har særegne verdier som vi ønsker å bringe videre inn i de nye boligenes uteareal. Slyngende stier videreføres slik at det er universell tilgjengelighet til hoved-lek og oppholdsarealet. Tomtens kupperte terreng vil være et attraktivt og spennende lekeområde for barn, mens terrasserte nivåer skaper ulike oppholdsrom med plass til både større grupper og for den enkelte beboer.

Våre TAGs

Sol i hage - urbant mot vei

Sol i hage - urbant mot vei

Næring og adkomst nederst - urbant hode over

Næring og adkomst nederst - urbant hode over

Overgang fra store kvartal til mindre volum

Overgang fra store kvartal til mindre volum

Farger og materialer fra eksisterende hus på tomten

Farger og materialer fra eksisterende hus på tomten

Korte fakta

Kontor: Bergen
Prosjekt: Statsminister Michelsens veg
Sted: Paradis
Bruksareal: 1800 m2
Tiltakshaver: Wahl eiendomsutvikling
LARK: TAG landskap
Status: Regulering

Meny