Sjøsia

Sjøsia består av 8 leilighetsblokker oppført i fire etasjer inkludert parkeringsanlegg. Disse inneholder til sammen 155 leiligheter fra 45 m2 til 92 m2 fordelt på 31 stk 2-roms leiligheter, 88 stk 3-romsleiligheter og 36 stk 4-roms leiligheter. Byggene omslutter et felles tun med gangveier i retning sør-nord på bakkeplan og på plan 1 i den østlige blokkrekken. Alle hovedtrapperom er henvendt mot tunet og leilighetenes adkomster skjer via svalganger på byggenes nordside. Parkeringskjellerne har innkjøring fra Sjøstranda i sør og ny innregulert vei i nord.

Byggetrinn 1, som er startleilighetene i blokk B1 og B2 hadde innflytting i begynnelsen av oktober 2015.

Våre TAGs

Romslig uterom og god utsikt

Romslig uterom og god utsikt

Lamellene i nord strekkes, krympes og knekkes for å gi rom for gode utearealer og utsikt mot sjøen.

Gode gangforbindelser

Gode gangforbindelser

Ganglinjer trekkes gjennom prosjektet på tre steder og knytter tomten sammen med områdene rundt. Man kan velge å gå gjennom bebyggelsen i vest, over tunet, eller langs promenaden ved vannet.

Støyskjerm som et arkitektonisk element

Støyskjerm som et arkitektonisk element

En støyskjerm mot Strandveien utformes som en del av arkitekturen. Den har et dynamisk uttrykk og knytter boligene i vest sammen.

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter
Prosjekt: 155 leiligheter
Sted: Strandveien 98-102, Tromsø
Tiltakshaver: Selvaag Bolig
LARK: Haug Landskap AS
Status: Under bygging

Mer om prosjektet

Boliger for unge -start

Sjøsia Start består av 91 leiligheter fordelt på fire byg gpå fire etasjer. Under byggene blir det parkerings- og bodarealer, med heis opp til leilighetene. Blokkene ligger mellom Strandvegen og et romslig og solrikt gårdsrom.

Leilighetene varierer i størrelse fra 2-roms på 44,5 kvm til 3-roms på 61,5 kvm. Alle leilighetene har balkong eller terrasse med gode solforhold.

Boligrekken langs Strandvegen bindes sammen av et fasadebånd som kobler svalganger, trapp og støyskjermer mot veien til en samlet helhet. De to blokkene mot nordvest har en knekk ved trapp og heis for å åpne opp mot lyset og vannet. 

Start er Selvaag Boligs leiligheter utviklet spesielt med tanke på de som skal inn i boligmarkedet for første gang.

Balkonger mot sør - hjem

Sjøsia Hjem består av 64 leligheter fordelt på fire bygg over fire etasjer. Under byggene blir det parkerings- og bodarealer, med heis opp til lelighetsplan.Blokkene omkranses av et romslig gårdsrom på den ene siden, og sjøen med ny strandpromenade på den andre.

Leilighetene varierer i størrelse fra 3-roms på 61 kvm til 4-roms på 92,5 kvm. Alle leilighetene har sørvendt balkong eller terrasse

Boligrekken ved vannet har et klassisk uttrykk med rolige fasader og balkonger på sørsiden, som henvender seg mot vannet og en fremtidig båthavn.

 

Medarbeidere på prosjektet:

Tromsø

Meny