Råstølen Park Hus I

I byggets nederste etasje er det næringsareal og muligheter for butikk og kaféfasiliteter. Området mellom husene får lekeplass, benker og gressletter, hengekøyer mellom frukttrær og muligheter for å dyrke din egen mat i større grønnsaksbed. Arkitekturen er moderne og stram, med lange, horisontale bånd i fasaden etter linjene fra bybanetraseen. Mot syd trappes balkongene opp mot rommet og parken ovenfor og tydeliggjør trappen som samlingspunkt for stedet. Trappen i landskapet løfter seg opp mot fjellet og naturen i bakkant og underbygger grøntdraget og åpenheten mot parken. Fasaden mot bybanestoppet forholder seg tydelig til trappen i landskapet.

Våre TAGs

Horisontale linjer

Horisontale linjer

Trappen

Trappen

Korte fakta

Kontor: Tag Arkitekter
Prosjekt: Råstølen Park hus I
Sted: Råstølen
Bruksareal: 4.660 m2
Tiltakshaver: Skanska
LARK: TAG Landskap
Status: Detaljprosjekt

Medarbeidere på prosjektet:

Meny