Råstølen park – byggetrinn 1

Tiltakshaver for Råstølen Park er SKANSKA bolig as. Prosjektet skal utvikles i flere byggetrinn. Vi har nå fått rammetillatelse til 1. byggetrinn som nå skal ut på salg.

Første byggetrinn er på BB2 og består av ca. 65 leiligheter med tilhørende garasjeanlegg under bakken. Feltet er regulert til blokkbebyggelse i 3-6 etasjer. Det naturbane uttrykket kommer til syne gjennom grønne, frodige utearealer med tre- og buskvegetasjon med årstidsvariasjoner. Den grønne åssiden bak prosjektet skal i størst mulig grad bevares, og mellomrommene mellom byggene skal bevares mest mulig med stedsegen vegetasjon. Et felles adkomsttorg er velkomsten inn til boligområdet; her kan man ta snarveien opp i et felles tun gjennom rampe som svever over bakken.  Tunet ligger løftet opp fra adkomstvei og er et trygt og solrikt fellesareal.

Korte fakta

Kontor: TAG arkitekter Bergen

Meny