Marineholmen

TAG arkitekter ble som en av tre arkitektfirma invitert med til parallelloppdrag for Marineholmen i Bergen. Marineholmen Forskningspark ønsket å få frem gode løsninger som kan ligge til grunn for videre utvikling og planlegging av området som skal bli et tyngdepunkt for den marine forskningen i Bergen. Området skal bli et godt bomiljø og samtidig gi rom for gode arbeids- og møteplasser.

TAG arkitekter samarbeidet med Brandsberg Dahls arkitekter i Stavanger for å stå sterkt både på bolig og kontor. Oppdragsgivers visjon for området var » Live, Work, Learn, Play and Innovate». Vi ønsket å bruke våre løsninger til å styrke denne visjonen på en bærekraftig måte.

Våre TAGs

TAG Arkitekter fokuserer på

Sosialt, økonomisk og økologisk bærekraftig

Sosialt, økonomisk og økologisk bærekraftig

Sosial bærekraft - varierte uterom og aktivitet på gateplan

Sosial bærekraft - varierte uterom og aktivitet på gateplan

Økonomisk bærekraft - fleksibilitet ved en fremtidig utvikling

Økonomisk bærekraft - fleksibilitet ved en fremtidig utvikling

Økologisk bærekraft - grønn og frodig bydel med en tydelig gatestruktur

Økologisk bærekraft - grønn og frodig bydel med en tydelig gatestruktur

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter og Landskap / Brandsberg Dahls Arkitekter
Prosjekt: Marineholmen, Parallelloppdrag
Bruksareal: 140 000m2
Tiltakshaver: Marineholmen Forskningspark
LARK: TAG Landskap

Meny