Jessheim Sør

Om prosjektet

Boligprosjektet Jessheim sør ligger sørvestvendt og solrikt plassert mot åkerlandskapet, og samtidig svært sentralt i forhold til Jessheim sentrum. Det er også sentralt i forhold til kommunikasjon, skoler/ barnehager og servicetilbud, med gang- og sykkelavstand til sentrum, nærhet til E6 og Gardermoen, samt til lokale busslinjer og tog.

Boligområdet knytter seg til sentrum og nabolaget i nord via store grøntarealer som opparbeides med oppholdsarealer,  stier og forbindelser til blant annet sentrum, skoler og barnehager. Eksisterende bekkelandskap foredles videre og gjøres tilgjengelig med belyste stier, og det etableres en park i senter av området for fellesskap, ballspill og andre aktiviteter.

Bebyggelsen er utformet av sammensatte bygningsvolumer som forskyves, slik at leilighetene får lys og utsikt mot to himmelretninger. Sykkelbod med god tilgjengelighet fra bakkeplan og moderne kompakt parkeringsløsning i tre plan. Heisforbindelse fra parkering og boder.

 

Korte fakta

Kontor: Oslo
Prosjekt: Jesseheim Sør

Meny