Hillerhøyden

Byggene ligger ved siden av og mellom to koller med flotte furutrær. Vi ønsker å bevare de fineste stedene på tomten og lar byggenes plassering tilpasse seg etter terrenget og kvalitetene på tomten. I kontrast til det naturlige uteoppholdsrommet vil det bli bygget et landskapsrom med mer bearbeidet terreng og sitteplasser.

Prosjektet ligger i flystøysone 1 og utfordringen var å gi beboerne støyfrie utoppholdsarealer. Dette ble løst ved å la bygningskroppen skjerme mot flystøyen. Dermed får man ett uteoppholdsareal som er stille i front av byggene. Den lange og smale bygningskroppen gir også muligheter for leiligheter med store vindusflater med gode lysforhold og utsikt.

Våre TAGs

Naturen

Naturen

Støyfritt

Støyfritt

Korte fakta

Prosjekt: Hillerhøyden
Sted: Alvøen
Tiltakshaver: Lars Jønsson bolig AS
LARK: TAG Landskap
Status: Hus 1 - nesten ferdig. Hus 2 - råbygg. Hus 3 - salg

Medarbeidere på prosjektet:

Meny