Hammersland TBS1

Våre TAGs

Fasaden

Fasaden

Bygget får en stor og lang overflatefasade med spreke elementer. Den får en gardinstruktur med svalgang, som virker lyddempende og gir bygningen en enkel struktur. Et spill av spiler og detaljelementer gir dybde til fasaden.

Svalgangs-side

Svalgangs-side

Svalgangen rammer inn utsynet og fungerer som sosial møteplass for beboerne.

Gjennomlyste leiligheter

Gjennomlyste leiligheter

Leilighetene får gjennomgående sollys, noe som gir økt bokvalitet.

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter Bergen
Prosjekt: 45 leiligheter
Sted: Hammersland, Straume, Sotra
Bruksareal: 2990m2
Tiltakshaver: Hammersland Terrasse AS
LARK: TAG Arkitekter Bergen
Status: Ferdigstilles 2014

Mer om prosjektet

Beliggenhet

Tomten ligger langs en noe trafikkbelastet vei. Bygget får derfor en adkomstside mot veien og en oppholdsside mot utearealet i vest. Bygget består i en markedsmessig tredeling av det regulerte feltet: ”STARTBO” – små leiligheter nærmest veien i store blokker som skjermer øvrig bebyggelse mot støy.

Leilighetene

Det bygges 45 leiligheter fordelt på 45 m2 og 65 m2.

Sotra utenfor Bergen

Meny