Fjøsangerveien 213

Vi er veldig stolte over at dette prosjektet er presentert i Arkitektur N.

Et næringsbygg som bidrar til biomangfold

En arkitektonisk og miljømessig ambisiøs rehabilitering og utvidelse av et anonymt næringsbygg i Bergen der hensyn til biomangfold er en av mange viktige utfordringer.

Våre TAGs

Øke Volum

Øke Volum

Oppgaven var å øke volum og areal på et eksisterende bygg som skal utvides til å gi større plass til lager og kontor. Dette er gjort ved å reise saltaket opp til å bli pulttak, og på den måten tilpasse oss situasjonen.

Situasjontilpasning

Situasjontilpasning

Mot motorveien blir huset høyt og bastant, mot den vernede Langeskogen består huset av en stor takflate med "takbokser". Spesielt vil dette gi turstien fra nord inn i Langeskogen en bedre situasjon.

Utgangspunt i eksisterende

Utgangspunt i eksisterende

I tillegg blir dette en tilpasning til omgivelsene gjennom et kompakt bygningsvolum, og en arkitektur som refererer seg til nærliggende gårdsbebyggelse. (Langegården).

Korte fakta

Kontor: Tag arkitekter
Prosjekt: Ombygging/ utvidelse av et kontorbygg.
Sted: Fjøsangerveien 213 i Bergen
Bruksareal: 1089 m2
Tiltakshaver: Fana Invest AS
Status: Ferdig forprosjekt.

Mer om prosjektet

Beskrivelse:

Byggets hovedtrekk er et langt og bratt tak med grønne og spredte kvister som er tilfeldig posisjonert med utsikt mot skogen. Det skaper en åpen og livlig fasade vendt mot Langeskogen som er et viktig  turmål i nærheten.

Utgangspunktet for prosjektet er et to-etasjers kontor og lagerbygg syd for Bergen. Bygget er i dag på to etasjer og 700m2. Byggherren har ønsket å øke volum og høyde på bygget til 3 etasjer og 1000m2. Konstruksjoner og fasader er tenkt oppført i trekonstruksjoner, og eldre yttervegger vil få tilleggsisolasjon.

Biomangfold:

Det vil bli integrerte fuglekasser i ”takboksene” for å huse fugler fra den nærliggende skogen. Det hekker en rekke arter i Langeskogen, vi tenker å lage kasser til svale og gråspurv, da sistnevnte er i kraftig reduksjon i Norge. (Kattugle hekker 200 meter fra prosjektet!)

Medarbeidere på prosjektet:

Bergen

Meny