Damsgårdsundet F8

Vi har en sterk identitetsskapenede og bærekraftig tilnærming til byggene og utearealene, og ønsker med vår utforming å gi noe tilbake til beboerene og andre som ferdes i området.

Det planlagte boligprosjektet har en unik plassering like ved den kommende Markusplassen og Småpudden (ny gangbro i Damsgårdsundet). Leilighetene og barnehagen er planlagt bygget oppå eksisterende teglbygning som skal romme et større næringsareal. Kunstner Line Hvoslef er blitt involvert i prosjektet, og har kommet med innspill på fargevalg i fasadene.

Prosjektet skal være miljømessig bærekraftig og forsterke en grønn akse som strekker seg helt fra Løvstien og over sundet til Nygårdsparken. Vi vil ta i bruk grønne tak for et bedre byklima og magasinering av overflatevann, synlig overvannshåndtering, grønne vegger og Bergens Beste Biotoptak; et fristed for insekterpollinatører og fugler og et pedagogisk verktøy for barnehagen.

Våre TAGs

Respekt for den gamle strukturen

Respekt for den gamle strukturen

Respekt for det biologiske

Respekt for det biologiske

Respekt for flaten

Respekt for flaten

Korte fakta

Prosjekt: 108 leiligheter, 3000 m2 næring, barnehage
Sted: Bergen
Tiltakshaver: BOB (Bergen og omegn boligbyggelag)
LARK: TAG landskap
Status: Forprosjekt

 

Meny