Damsgårdsundet 1912

Vi har en sterk identitetsskapenede og bærekraftig tilnærming til byggene og utearealene, og ønsker med vår utforming å gi noe tilbake til beboerene og andre som ferdes i området.

Boligprosjektet har en unik plassering like ved nyetablerte Fløttmannsplassen og Småpudden (gangbro i Damsgårdsundet). Leilighetene og fremtidig barnehage er lagt oppå eksisterende teglbygning som også er en del av boligprosjektet, samt inneholder dagligvarebutikk. Kunstner Line Hvoslef har vært med på prosessen med å velge ut fasadefargene.

Prosjektet er miljømessig bærekraftig og forsterker en grønn akse som strekker seg helt fra Løvstien og over sundet til Nygårdsparken. Vi tar i bruk grønne tak for et bedre byklima og magasinering av overflatevann, synlig overvannshåndtering, grønne vegger og Bergens Beste Biotoptak; et fristed for insekter, pollinatører og fugler, og et pedagogisk verktøy for barnehagen.

 

Damsgårdssundet i media: Fabrikk ble drømmehjem, Har flyttet inn over den gamle fabrikken, Trodde drømmeleiligheten glapp, Blikktrykkeriet fylles med dagligvarer, barnehage og 108 leiligheter

Våre TAGs

Respekt for den gamle strukturen

Respekt for den gamle strukturen

Respekt for det biologiske

Respekt for det biologiske

Respekt for flaten

Respekt for flaten

Korte fakta

Prosjekt: 108 leiligheter, 3000 m2 næring, barnehage
Sted: Bergen
Tiltakshaver: BOB (Bergen og omegn boligbyggelag)
LARK: TAG landskap
Status: Ferdig bygget 2019

Meny