Blomsterdalen

Dette prosjektet er en kapasitetsstudie for OBOS i et vakkert kulturlandskap i Blomsterdalen i nærheten av den nye Bybanen mot Flesland flyplass. Prosjektet består av 17 frittstående boligblokker med 320 leiligheter på 2-4 rom.

6 blokker som står mot vest, nær Ytrebygdsvegen har næring på de to første etasjene. Dette skaper en urban sokkelfasade for leilighetene som sitter på toppen.

Prosjektet er planlagt slik at store grønne lunger bevares. Det er lagt opp til gode tverrforbindelser gjennom området, med vekt på en nord/ syd akse fra prosjektet til bybanestopp.

Korte fakta

Kontor: Bergen
Prosjekt: 320 leiligheter og næring kapasitet studie
Sted: Blomsterdalen, Bergen
Bruksareal: 31500
Tiltakshaver: OBOS
LARK: TAG Landskap
Status: Kapasitetstudie

Bergen se kart.

Meny